Home - 所有文章 - 民宿客栈 - body

帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO

这座建筑的内部曾经处于废墟状态,但它的屋顶仍然保存完好。建筑整体是复杂的几何形状,四角的四个锥形体决定了建筑的结构和室内墙体的位置,并将平面分成了9部分。楼梯位于楼中心,自下而上连接三个楼层,用鲜亮的黄色来迎合来自上方的自然光。旅店的垂直服务就隐匿在楼梯旁的弧形墙壁内。

帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO

旅店的设计需要以高度灵活的空间来迎合未来的使用需求。旅店最初是一个没有什么可变性的家庭住宅。为了让空间更灵活,包含浴室的独立体量开始投入使用,如果你想要更大的卧室,只需要一些简单的拆卸和组装。

帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO

结构设计的主旨也是为了在未来能够灵活使用空间。建筑的主体结构是由层压钢制成,楼板和墙体内采用了轻钢架。楼上有4间卧室,每间卧室都设有独立于卧室的卫生间。

帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO

前台设在旅店的入口处,首层还有可供所有客人使用的厨房、餐厅和起居室。还有一些卧室位于半地下室。一个被涂成纯蓝色的外部通道连接了房子的前面和后院。庭院朝东,有两棵小树,是户外休息区。

帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO
帕雷德旅社 / Aurora Arquitectos + FURO