Home - 所有文章 - 民宿客栈 - body

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

该项目是将广州老城区的一栋7层建筑改造成现代化的旅馆。
广州属亚热带气候,夏长冬暖。丰沛的降水使这个城市一年四季植被繁茂。走在广州的街道上,到处都是迷人的绿色植物。人们的生活不仅限于室内;公共活动延伸到街道上,让每个人都能充分利用城市的气候和宜人的风景。广州的城市景观充满了人们的活力和多样的生活方式。

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

该改造坐落在一个具有强烈动感活力的住宅之中。由于建筑的高密度和彼此之间的距离很近,人们可以通过窗户看到邻居阳台上晾晒的衣服。因此,如何使住客在享受充足的自然光的同时不受这种视觉干扰,成为我们必须解决的主要问题之一。

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

项目从裸柱和梁结构开始。标准楼层分为四个房间。卧室和潮湿区域被划分为上下两层,双层客厅采用磨砂通道玻璃立面,在引入自然光的同时起到保温作用,避免了直接进入邻近建筑的视线。
一楼大堂的一面墙由120毫米长的镀锌钢甲板条组成。自然光通过平行堆叠的钢甲板,反射出柔和的漫射光来欢迎客人。

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

▼view from entrance

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

▼公共空间

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

▼楼梯空间

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

▼标示细节

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆

▼平面图

首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆
首发 | kooo architects设计室,广州南浩街“不远”旅馆