Home - 所有文章 - 样板间 - body

Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学

这个住宅的主人对房子的要求是享受每一个空间,并围绕他们年轻的家庭设计。设计必须是实用的,并且能够伴随他们一起成长,同时满足喜欢呆在家里,和家人和朋友一起娱乐。

Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学

在这个美丽的住宅中,Aimee Tarulli通过简单的分区和巧妙的连接,同时掌握不同的楼层和天花板高度,展开式的画廊主题空间营造出和谐的流动,这种非传统的设计平衡了沿着房子北侧的大型落地窗,俯瞰令人惊叹的泳池,成为这个住宅设计的焦点。

Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学

使用强烈的建筑元素,简洁的线条和高级灰的色调创造出一种忧郁的美学,巧妙地将时尚的混凝土,柔软的橡木纹理,奢华的天然石材和大胆的黑色细节排列在一起形成对比。

Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学

这个美丽的家有一种诱人的氛围,通过吸引人的公共空间以精致的现代装饰、家具和客户对艺术的热爱优雅地完成。

Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学
Aimee Tarulli新作 | 时尚优雅的忧郁美学