Home - 所有文章 - 别墅 - body

Kagurazaka 02

Kagurazaka 02是一套位于日本东京的小型公寓,由小林401设计。这座狭窄的建筑的正面四面都有大格列格。内部由地板和结构元件的部分外露混凝土组成。使用了一系列木制隔板,以便在需要时隔离空间和保持隐私。查看小林401的更多作品

Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02
Kagurazaka 02