Home - 所有文章 - 别墅 - body

Project CC

CC项目是位于荷兰阿姆斯特丹的极简主义阁楼,由Willem Benoit设计。建筑师们将仓库改造成一套开放概念的现代公寓,主要集中在白色的内部和对比的元素上。整个过程中都使用玻璃隔板,以便让自然光线进入内部程序的深处。上层阁楼维护和表达门式房屋顶的定制内置存储,以最大限度地发挥空间。

Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC
Project CC