Home - 所有文章 - 别墅 - body

Taylor Howes 法国南部别墅

Taylor Howes在法國南部爲一個現有客戶提供了這幢10000平方英尺的别墅。在風格上放松和地中海風格,這一地區的奇異的光的質量使自己的柔和的色調和柔軟的亞麻布,用白色的橡木和白色的木材設計的細木工制品。

Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅
Taylor Howes 法国南部别墅