Home - 所有文章 - 家装公寓 - body

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan是德国室内设计师Annaleena Leino设计方案的简约室内空间。该公寓楼的特性是轻便的天然石材和温和的调色盘。几个著作由一种温和的浅蓝色构成,与白色的色彩产生细微的比照。丰富多彩的太阳光进到室内空间,因而,一个全透明的隔膜被用于分离出来综艺节目,而不阻拦光涌向全部內部的屋子。看更多由Annaleena Leino写作的著作

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan

Grev Magnigatan