Home - 所有文章 - 家装公寓 - body

Hawthorn Residence

山楂果住房是坐落于加拿大悉尼的一个最少的住房,由StudioWonder设计方案。翻新的目地是维持空间的构造一致性,维持原来的造型设计和墙面基座。家具和照明灯具被升级,以体现总体清理的空间审美。餐厅厨房的特色是一个石英砂岩金属材料银行柜台与天然大理石混和,及其一个垂悬的铁范畴。为了更好地最大限度地提升空间和储存空间,应用了内嵌机器设备。斯图尔·弗兰西斯拍摄

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence

Hawthorn Residence