Home - 所有文章 - 家装公寓 - body

Megara住宅

住宅坐立于隐秘的山间深处,其构造质朴满足户主的居住需求。住宅设计组织成两个室内庭院,两条并行的走廊:其一开放,另一条覆盖玻璃屋顶,完美的衔接了空间中的开放与私密部分。面向庭院的起居室设有简单的三角形开口,立面一侧开窗面向绵延的群山,另一侧将住宅紧紧包裹,以保障其良好的私密性。

Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅

起居空间与充满吸引力的山发生着直接的联系

Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅
Megara住宅