Home - 所有文章 - 家装公寓 - body

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

这一三层公寓楼坐落于勇士桥的管理中心,由Taylor Howes设计方案进行。
融合了多功能的应用性和精美的雅致,全部淋浴室、餐厅厨房和细木工板产品都来源于室内设计师的倾情设计方案。

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计

Taylor Howes作品:骑士桥三层公寓设计