Home - 所有文章 - Loft - body

House MOU

房屋谅解备忘录是位于德国科隆的简约住宅,由拱形建筑设计。该项目是一座建于20世纪50年代的公寓楼的改造和现代化。外立面的部分也被更新,包括更大的窗户和更新的材料。建筑师们还重新安排了内部计划,建造了三套较小的公寓。巴托兹·捷克皮埃尔摄影

House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU
House MOU